Tarikh Akhir Penghantaran Abstrak

15 Ogos 2020

Tarikh  Akhir Penghantaran  Kertas Kerja Penuh

31 Ogos 2020

Proses Penilaian Kertas Kajian Penuh

1 - 7 September 2020

Tarikh Keputusan Kertas Kajian Diterima

17 September 2020

Tarikh Akhir Pembayaran Yuran

25 September 2020

Tarikh Akhir Penghantaran Video Shareable Link

20 Oktober 2020

Tarikh Pembentangan (Telesidang)

3 - 4 November 2020