Penyelidikan bukanlah satu perkara baru dalam dunia pendidikan pada masa kini. Penyelidikan yang dilakukan oleh para penyelidik merupakan usaha untuk menyumbang ke arah peningkatan kecemerlangan diri, akademik dan pembangunan organisasi. Penyelidikan membolehkan penyelidik mengkaji secara sistematik apa sahaja bidang mahupun pengajaran dan pembelajaran demi meningkatkan kualitinya. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 turut menyentuh tentang ekosistem inovasi dalam pendidikan bagi memacu kecemerlangan yang berterusan pendidikan.

Dalam konteks Politeknik dan Kolej Komuniti, budaya penyelidikan  perlu dipupuk dalam kalangan pensyarah dan pelajar mahupun staf sokongan apatah lagi kewujudan Revolusi Perindustrian 4.0. Tuntutan Revolusi 4.0 memerlukan individu samada tenaga akademik mahupun pelajar untuk melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing menuju teknologi baharu pada masa hadapan. Pendidik di dalam bidang latihan teknik dan vokasional tidak terlepas untuk terlibat secara langsung dalam penyelidikan dan pembangunan inovasi teknologi perindustrian 4.0. Warga Politeknik dan Kolej Komuniti perlu diberi galakan dan sokongan supaya budaya penyelidikan  terus berkembang. Hasil dapatan penyelidikan  yang menjurus kepada pentadbiran dan pengurusan organisasi perlu disebarkan supaya dapat menyemarakkan lagi perkembangan dan kemajuan organisasi.

Sehubungan dengan itu, nTrends'20 - Telesidang adalah satu wadah yang amat sesuai untuk mencapai matlamat ini dalam tuntutan norma baharu yang kita perlu patuhi ekoran faktor pandemik Covid19. Program ini akan memberi peluang kepada para pendidik membentangkan hasil penyelidikan mereka serta diketengahkan untuk tujuan pembangunan organisasi dan memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengendalian seminar inovasi.  Para pelajar juga tidak melepaskan peluang mengambil bahagian sebagai jawatankuasa pengendalian seminar. Semoga dengan adanya program ini, ia dapat membantu kita semua menuju ke arah kecemerlangan secara kreatif dan meyokong ekosistem inovasi yang menjadi teras kelima Pelan Strategik Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti.


Sasaran Penyertaan Program

 • Bengkel Penganjuran Seminar nTrends'20 Pelajar
  • Sasaran: 30 pelajar Politeknik dan Kolej Komuniti terpilih
 • Seminar nTrends'20 (terbuka kepada semua pensyarah)
  • Kolej Komuniti
  • Politeknik
  • IPTA / IPTS / ILKA
  • Guru dan tenaga pengajar TVET

 • Bengkel Penganjuran Seminar nTrends'20 Pelajar:
  • Tarikh: 25 - 26 September 2020
  • Tempat: Kolej Komuniti Ledang
  • Masa: 8.00-5.00 petang
  • Tiada yuran yang dikenakan
 • Seminar nTrends'20:
  • Tarikh: 3 - 4 November 2020
  • Tempat: Institusi masing-masing
  • Yuran pembentangan: RM100 (Kolej Komuniti & Politeknik)
  • Yuran pembentangan: RM150  (SELAIN Kolej Komuniti & Politeknik)

Pembentang kertas kajian akan menerima sijil pembentangan. Buku program dan eProsiding boleh dimuaturun dari laman web rasmi nTrends'20. Bagi melayakkan hasil penulisan dibentangkan dalam persidangan, para pembentang perlu menjelaskan bayaran atas nama Koperasi Kolej Komuniti Ledang Johor Berhad.


 • Skop Persidangan
  • Kejuruteraan Awam dan Sistem Bangunan Industri 
  • Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
  • Sains Sosial
  • Kejuruteraan Mekanikal
  • Matematik
  • Pengajian Pendidikan
  • Perniagaan dan Pengurusan
  • Komputer dan ICT
  • Kajian Tindakan
  • Lain-lain